Graderingsbestämmelser

Graderingsregler – Kyugrader (Barn)

Vitt bälte med gult streck

8 kyu Grundkombinationer 1-3

Gult bälte

7 kyu Grundkombinationer 4 & 5
Kihon Ippon Kumite 1 & 2
Kata – Shiho Sanshiki

Vitt bälte med orange streck

6 Kyu B Kihon Ippon Kumite 3 & 4
Kata – Pinan Nidan

Orange bälte

6 Kyu Kihon Ippon Kumite 5
Fighting kombination 1
Kata – Roppo Hijiate

Vitt bälte med grönt streck

5 Kyu B

Fighting kombination 2
Kata – Pinan Shodan

Grönt bälte

5 Kyu

Fighting kombination 3
Kata – Sanchin
Jiyu Kumite (Sparring mot partner)

Vitt bälte med blått streck

4 Kyu B

Fighting kombination 4
Kata – Pinan Sandan
Jiyu Kumite

Blått bälte

4 Kyu

Fighting kombination 5
Kata – Tencho
Jiyu Kumite

Vitt bälte med brunt streck

3 Kyu B

Fighting kombination 6
Kata – Pinin Yondan
Jiyu Kumite

Brunt bälte

3 Kyu

Fighting kombination 7 & 8
Kata – Naihanchin Shodan
Jiyu Kumite

Från 2 Kyu och uppåt gäller samma graderingsregler som för vuxna.

Graderingsregler – Kyugrader (Vuxna)

Vitt bälte med gult streck

8 kyu Grundkombinationer 1-5

Gult bälte

7 kyu Kihon Ippon Kumite 1 & 2
Kata – Shiho Sanshiki

Orange bälte

6 Kyu

Fightingkombinationerna 1 & 2

Kata – Pin’an Nidan, Roppo Hijiate

Grönt bälte

5 Kyu

Fightingkombinationerna 3 & 4Kata – Pin’an Shodan, Sanchin

Jiyu Kumite (sparring mot partner)

Blått bälte

4 Kyu

Fightingkombinationerna 5 & 6

Kata – Pin’an Sandan, Tensho

Jiyu Kumite

Brunt bälte

3 Kyu

Fightingkombinationerna 7 & 8

Kata – Pin’an Yondan, Naihanchin Shodan

Jiyu Kumite

Brunt bälte 2 Kyu

Fightingkombinationerna 9 & 10

Kata – Pin’an Godan, Geikisai Ichi & Ni

Jiyu Kumite

Brunt bälte 1 Kyu

Fightingkombinationerna 1 – 10

Kata – Juroku, Saifa

Jiyu Kumite

Graderingsregler – Dangrader

Svart bälte Shodan Kata: Pin’an Shodan – Godan, Bassai dai, Seienchin, Matsukaze.Hokei kumite: Pin’an Shodan – Godan

Jiyu kumite

 

Svart bälte Nidan Kata: Sanchin, Tensho, Naihanshin shodan, Kosukun dai, Seisan, Annanko.Pin’an kumite Shodan-Godan

Jiyu kumite

 

Svart bälte Sandan Kata: Bassai dai, Seienchin, Matsukaze, Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi.Pin’an bunkai kumite Shodan-Godan

Jiyu kumite

 

Svart bälte Yondan Kata: Kasokun dai, Seisan, Annanko, Chinto, Kururunfa, Unshu.Jiyu kumite

Kobudo: Shushi-no-kon

 

Svart bälte Godan Kata: Jion, Seipai, Koshiki rohai, Niseishi, Useishi, Suparimpai, Nipapo.Jiyu kumite

Kobudo: En valfri av Sakugawa-no-kon eller Tsukenshitahaku-no-sai eller Hamahiga-no-tonfa

 

Svart bälte Rokudan och högre Kata: Jiyu kata (fritt val)Examination av kandidatens personlighet, ledarskapskvaliteter och kunskapsdjup

 

Traditionell karate inom stilarten Tani-ha Shitoryu Karate-do Kofukan