Kofukan

Tani-Ha Shitoryu Kofukn logosvguTani-Ha-Shitoryu-Kofukn-logosvgu

Välkommen!

Svenska Shitoryu kofukan är ett samlingsnamn för de klubbar i Sverige som tränar och bedriver traditionell Karate-do inom stilarten TANI-HA SHITORYU KARATE-DO, KOFUKAN. Svenska Shitoryu består av en verkställande styrelse och en teknisk kommitté som är sammansatt för att så effektivt som möjligt representera och stödja de 3 klubbar vi har som medlemmar runt om i Sverige.

Tillsammans är vi cirka 400 aktiva utövare. Med denna hemsida vill vi sprida information om Karate och Svenska Shitoryu Kofukan.

Vill du börja träna?
Vill du böra träna, tag då kontakt med någon av våra klubbar. Vi garanterar ett varmt välkomnande! Våra medlemsklubbar!

Traditionell karate inom stilarten Tani-ha Shitoryu Karate-do Kofukan